SKU
SSW060412T2257ESZ
Special Price $3,999.90 Regular Price $9,465.00
WEG SSW-06 Series Soft Starter 150HP @ 230V/ 350HP @ 460V/ 450HP @ 575V Starter Amp: 412, Frame Size 5 Part #SSW060412T2257ESZ